You are the risk that I/'ll always take

gash, varit ute &handlat de sista som behövs inför packningen, börjar närma sig nu!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera :)