Idol Idolerna

Mina favo-lista från Idol

1.Mathilda Melin (3:e från vänster)
2.Erik Rapp (1:a från vänster)
3.Sandra Wikström (8:e från vänster)
4.Sarah Mathisen (11:e från vänster)
5.Elin Bergman (2:a från vänster)
6.Sara Sangfelt (9:e från vänster)
7.Miriam Bengtsson (5:e från vänster)
8.Gabriel Alares (7:e från vänster)
9.Kevin Walker (6:e från vänster)
10.George Shaid (12:e från vänster)
11.Sakib Zabbar (4:e från vänster)
12.Jens Hult (10:e från vänster)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera :)